Google Answers Logo
View Question
 
Q: Nowegian-to-English translation ( Answered 5 out of 5 stars,   5 Comments )
Question  
Subject: Nowegian-to-English translation
Category: Reference, Education and News > Teaching and Research
Asked by: nautico-ga
List Price: $20.00
Posted: 04 Nov 2003 04:59 PST
Expires: 04 Dec 2003 04:59 PST
Question ID: 272444
Are there any researchers out there capable of translating Norwegian
to English? I have a two-page document I'd like translated, and I'll
boost my bid if I learn such translators are available in the GA pool.

Clarification of Question by nautico-ga on 04 Nov 2003 14:30 PST
I have increased my bid to $20 for anyone who can translate Norwegian
to English. If such a GA researcher responds, I'll post the text.

Request for Question Clarification by blazius-ga on 04 Nov 2003 15:55 PST
The short answer to your question is "yes". I am a Norwegian with
quite good English language skills, and even if I am not a
professional translator, I believe that I will be able to provide you
with the translation you need.

Do post your text here, and I will translate it within a few hours
after receiving it. Please note that Norway's clocks are set to CET
(Central European Time), and I am going to bed now. I'll look into
the matter when I wake up tomorrow.

Clarification of Question by nautico-ga on 04 Nov 2003 18:20 PST
First of all, Pink, how dare you malign lutefisk. It's food of the Gods (esp Thor).

OK, how here's the Norwegian text I need translated:

Bernhard Aalbu - fra Bruholmen via Nord-Dakota til Kongo


Den første norske baptistmisjonæren vokste opp på gården Bruholmen i
Ørland. Bernhard Aalbu var sjette av ni søsken. Av de åtte som vokste
opp, ligger seks begravet på samme sted: Crystal Lake Cementary,
Minneapolis.

Men la oss ta en slags kronologisk oppsummering aller først:
1849: Sivert Olsen Aalbu blir født i Surnadal. Faren er skomaker.
Slekten er fra Oppdal. (F/E)
1863: De første baptistmøter i Trondheim. Allerede i 1860 har en
svensk baptist holdt møter i Levanger. (NB)
1866: Siri Paulsdatter (1812-1891) fra Eidsaunet i Bjugn er enke etter
Sivert Andersen (1808-1865) på Grande (64-6). Paret giftet seg i
1849, og hadde ingen barn. Hun selger garden til to personer som deler
den. Hun kjøper Bruholmen (68-2). (Ø)
1873: Sivert gifter seg i 1873 med (Inger) Henriette Josiasdatter Holm
(f i Trondheim 1855, oppvokst som fosterdatter hos Siri og Sivert på
Grande), 20. mai. Før de to møtes er Sivert handelsbetjent i Bjugn.
Han starter butikk på Opphaug. Eldstebarnet Oscar Sigfred blir født
21. august. (E)
1876: Sivert og Henriette kjøper gården Bruholmen fra Siri. Paret har
allerede 2 barn. Et halvt år senere kjøper hun gården tilbake. Hun
innsetter siden ?fosterdattersønnen? Oskar som arving. (Ø)
1880: Oscar II spiser rømmegrøt på Bruholmen. (I)
1883: Bernhard Magnus Aalbu blir født 25. mars. (Ø/F)
1890: Baptistpredikant M. A. Øhrn taler i Bjugn og Ørland, og har ?god
inngang? som det heter i en jubileumsberetning. (NB) Vi vet ikke ennå
om Aalbus var berørt.
1891: Oskar arver Bruholmen, 18 år gammel. (Ø) Emigrantprotokollene
for Trondheim forteller at Oscar i juni samme år reiser (fra Rissa)
til Wiscounsin.
1897: Bernhard er blitt ?voksen? og tar jobb som ?nothoinn? på notbåt i tre år. (E)
1900: Bernhard reiser til Amerika. I nærmere ti år reiser han rundt,
og arbeider som kelner, kafévert, cowboy og farmer. (E)
1903: Baptistenes landsstevne arrangeres på Ørlandet (NB)
1904: Oscar har vært hjemme i Norge, med kona Anna (f 1878) og Arthur
(11-12-1902-d 28-3-71). De reiser tilbake i august, i følge
emigrantprotokollene.
1905: Bernhard ankommer Ellis Island, oppgitt hjemsted: Ørlandet
(Galandet, står det). Broren Carl/Karl reiser også over Ellis Island
samme år.
1906: Bernhard Aalbu slår seg ned i McClusky, Sheridan County, ND.
(N). Han blir en kristen samme året (E). Har bilde av han foran hytta
i McClusky.
1910: Bernhard ankommer Ellis Island.
1907: Oskar reiser til Amerika. (?) Bernhard kjøper Bruholmen (Ø). Han
driver aldri gården selv.
1911: Vinterbilde av flere voksne og barn ? søsknene? - på trappa til
en hus i USA [fyll ut]. Bernhard er hjemme i Norge. I september døpes
han i Trondheim baptistmenighet. I oktober, noen dager etter
semesterstart begynner han på baptistenes Misjonsskole i Oslo. Han
betaler skolegangen selv. (E) Skolen startet bare et halvt år
tidligere, og de er nå til sammen 6 elever. (NB)
1914: Bernhard fullfører misjonsskolen. (NB). Han besøker en del
menigheter samme høst. (E)
1915: Bernhard reiser til USA i januar. Han tar videre
misjonsutdanning ved Southern Baptist Theological Seminar i
Louisville, Kentucky. (E) Baptistlandsmøtet i Halden vedtar å opprette
en egen ytremisjon. Bernhald Aalbu kalles til misjonær i Kongo, et
land hvor amerikanske baptister allerede driver misjon. Pga krigen
utsettes starten. (NB) Mens han venter på utreise bor han i McClusky,
hvor han etablerer Prophet Mountain Baptist Church. (E)
1917: Bernhard kommer til Norge i september. Han reiser i
baptistmenighetene og oppmuntrer til ytremisjonsarbeid. (Foto av ham
på Bergensfjord datert 1917)
1918: Foto av Bernhard og to andre i Boston. Han passerer Ellis
Island, nå med oppgitt bosted McClusky.
1918: Han reiser fra Norge i oktober, med kurs for Kongo.
1919: Han ankommer ? via Frankrike - de amerikanske baptistenes felt i
nedre Kongo.
1920: Mot slutten av året ankommer Bernhard til Uele-distriktet i
Nord-Kongo. I nærmere 2 år reiser han fritt rundt i Bili, Monga og
Lebo. Han etablerer to menigheter.
1922: Misjonær nr 2 ankommer feltet: Frithjov Iversen. De bygger en
misjonsstasjon i Bondo.
1923: Bernhard reiser fra Kongo 1. juli. Reisen til Norge gikk via
Sudan, Egypt, Samaria (har bilder av ham på kamel), den første jødiske
bosetning i Isreal (har bilde) og Roma, hvorfra vi har bilder bl a fra
Via Appia. Nådde Norge i desember. (E)
1924: Bernhard reiser i Norge, enten privat eller for misjonen. Vi har
bilde av ham i Tromsdalen datert 1924. Under norgesoppholdet følges
han av en yngre mann, angivelig en ?jødisk ungdom?, som er med på
flere bilder. (foto). Han er også en tur til USA dette året, han
passerer Ellis Island med oppgitt bosted: North Minneapolis. (EI) Alle
fem USA-søsknene bor i Minneapolis (i alle fall ved sin død) (F)
1925: Utreise til ny periode i Kongo. På veien dit besøker han
Brussel. Ankommer Kongo på høsten. (NB/foto)
1927: Bernhard avslutter sin tjeneste i Kongo. Det er gått 12 år siden
han be kalt til misjonstjeneste. 5-6 av disse årene rakk han å
tilbringe på misjonsmarken. I 1926 var det ca 1000 medlemmer i den nye
baptistmenigheten i Nord-Kongo, og 8 nordmenn arbeidet som misjonærer.
(NB) Etter kort tid i Norge drar han til USA (E)
1931: Gruppebilde på Bruholmen, kanskje søstrene, svogre og moren. 
1932: Moren (Inger) Henriette dør. (F)
1937: Bilde av ham i Miami, i desember
1939: Av et brev til søsteren Gudrun i august kan det se ut som om han
tidligere hadde solgt Bruholmen ? til ?smed Andersen?, men med
gjenkjøpsrett, en gjenkjøpsrett han nå tilbyr henne å benytte. (brev)
Et annet brev tre dager senere viser til at ?det er fire år igjen av
forpaktningstiden?. (E).
1946: Har bilde av ham på Bruholmshaugen ? med kaia i bakgrunnen
1951: Invitert til Brussel i forbindelse med Kang Baudouins kroning,
som pionermedlem av Belgisk Kongo-Veteranene. (N)
1953: Søsteren Ågot, gift Myrholt, overtar Bruholmen. Heller ikke de
bor på gården. (Ø). Hjemme i Norge, intervjues av Adresseavisen 1.9.
(E)
1955: Hjemme i Norge for siste gang. (N)
1959: Bernhard dør 6. september, 76 år gammel, etter komplikasjoner
etter fraktur som følge av fall i trappa. (N)
1970: Staten overtar Bruholmen, eiendommen legges ut som friluftsområde. (Ø)


Kilder for opplysninger
25: Iversen, Fridthjov. Fem og tyve år i Kongo. Oslo, 1946
E: Eidberg, Peder. Bernhard Magnus Aalbu og andre norske
misjonspionerer. I: Baptist, nr 2, 1998.
EI: Ellis Island Foundation ? immigrasjonsprotokoller på internett:
www.ellisisland.org
F: Family group record. Kopi av ark fra slektshefte, fått fra Signhild S Lund
H: Husby, Gunnar. Det norske baptistsamfunns misjon i Zaïre gjennom 75
år. Husbysjøen, 1995
I: Informasjonstavle Bruholmen. Ørland kommune, udatert.
N: Nekrolog. ?Death takes Prophet?s Pioneer, Missionary?. Trykt i
ukjent (lokalavis ND?) 10.9.1959
NB: Iversen, Frithjov. Norges baptister 100 år. Oslo, 1960
Ø: Rian, Inge. Ørlandsboka. (bd 1 s 296 og bd 2 s 130)

Request for Question Clarification by blazius-ga on 05 Nov 2003 00:31 PST
Hello again,
I have read your text and have started working on it. However, it
contains a few words (some legal terms) that I'll have to look up in a
comprehensive Norwegian-English dictionary. I have to visit my local
library to check this. I will post the translation before 5 pm GMT
today (5. october 2003)
Answer  
Subject: Re: Nowegian-to-English translation
Answered By: blazius-ga on 05 Nov 2003 09:21 PST
Rated:5 out of 5 stars
 
{Translation notes:
1.	Words in {curly brackets}have been added during the translation.
2.	Words in [square brackets] were in square brackets in the original text.
3.	Words in (parentheses) are references to the sources listed in the
end of the text.
4.	{sic} denotes typing errors in the original text that have not been
corrected in the translation.}

Bernhard Aalbu ? from Bruholmen via North Dakota to Congo

The first Norwegian Baptist missionary grew up on Bruholmen farm in
Ørland. Bernhard Aalbu was the sixth of nine siblings. Of the eight
that grew up, six are buried at the same place: Crystal Lake Cementary
{sic}, Minneapolis.

But, let us start with a chronological summary:

1849: Sivert Olsen Aalbu is born in Surnadal. His father is a
shoemaker. His ancestors are from Oppdal. (F/E)

1863: The first Baptist meetings in Trondheim. A Swedish Baptist has
arranged meetings in Levanger as early as 1860.

1866: Siri Paulsdatter (1812-1891) from Eidsaunet in Bjugn is a widow
after Sivert Andersen (1808-1865) at Grande (64-6). The couple
married in 1849, and did not have any children. She sells the farm to
two persons who split it between them. She buys Bruholmen (68-2). (Ø)

1873: Sivert marries (Inger) Henriette Josiasdatter Holm (born in
Trondheim 1855, grew up as a foster daughter with Siri and Sivert at
Grande) the 20th of May. Before the two meet, Sivert is a general
store assistant in Bjugn. He starts a shop at Opphaug. The oldest
child, Oscar Sigfred, is born on August 21st. (E)

1873: Sivert and Henriette buy Bruholmen farm from Siri. At this
time, the couple already has two children. Half a year later Siri
buys the farm back. She later appoints her foster daughter?s son
Oskar as her heir. (Ø)

1880: Oscar II [King of Sweden and Norway] eats sour cream porridge at
Bruholmen (I)

1883: Bernhard Magnus Aalbu is born on March 25th. (Ø/F)

1890: Baptist preacher M. A. Øhrn speaks in Bjugn and Ørland. An
anniversary text describes him as having a ?large audience?. (NB) We
do not know yet if this influenced Aalhus.

1891: Oskar inherits Bruholmen, 18 years old. (Ø) The emigrant
protocols of Trondheim shows that Oscar {sic}leaved Rissa for
Wiscounsin {sic}.

1897: Bernhard is considered an ?adult? and has a job as a ?nothoinn?
{?fishing net dog?, probably someone who assist on a fishing boat} on
a fishing vessel for three years. (E)

1900: Bernhard travels to America. He travels around for nearly ten
years, working as a waiter, innkeeper, cowboy and farmer. (E)

1903: The national Baptist congress is held at Ørlandet (NB)

1904: Oscar {sic} visits Norway with his wife Anna (born 1878) and
Arthur (born 11-12-1902, dead 28-3-71). According to the emigrant
protocols, they return in August.

1905: Bernhard arrives at Ellis Island, and states his home place as
Ørlandet (written as ?Galandet? in the protocols). His brother
Carl/Karl travels through Ellis Island the same year.

1906: Bernhard Aalbu settles in McClusky, Sheridan County, ND. (N) 
He becomes a Christian the same year. (E) Got a picture of him in
front of the McClusky cabin.

1910: Bernhard arrives at Ellis Island.

1907: Oskar travels to America. (?) Bernhard buys Bruholmen (Ø), but
never runs the farm himself.

1911: Winter picture of some adults and children ? the siblings? ? on
the stairs of a house in the USA [to be completed]. Bernhard visits
Norway. He is baptised in Trondheim Baptist church in October. In
October, a few days after the start of the term, he starts at the
Baptist?s Mission School in Oslo. He pays his education himself. (E)
 The school had opened just six months earlier, and it has six
students at this time. (NB)

1914: Bernhard finishes Mission School. (NB). He visits some
congregations the same autumn. (E)

1915: Bernhard travels to USA in January. He receives further mission
education at the Southern Baptist Theological Seminar in Louisville,
Kentucky. (E) The national Baptist assembly in Halden decides to
maintain its own mission unit. Bernhald {sic} Aalbu receives a call
to be a missionary in Congo, a country that already has some American
missionaries. Because of war, his travel is postponed. (NB) While
waiting for his departure he lives in McClusky, founding the Prophet
Mountain Baptist Church. (E)

1917: Bernhard arrives in Norway in September. He visits the Baptist
congregations and encourages them to support the mission?s work. 
(Photo of him on Bergensfjord {probably the name of a ship}, dated
1917)

1918: Photo of Bernhard and two others in Boston. He travels through
Ellis Island, stating his home place as McClusky.

1918: He leaves Norway in October and goes to Congo.

1919: Travelling via France, he arrives in the American Baptist area
in the Lower Congo.

1920: Near the end of the year, Bernhard arrives in the Uele district
in Northern Congo. He travels around in Bili, Monga and Lebo for
nearly two years. He founds two congregations.

1922: The second missionary arrives: Frithjov Iversen. They build a
mission post in Bondo.

1923: Bernhard leaves Congo July 1st. The journey to Norway is via
Sudan, Egypt, Samaria (got pictures of him, riding a camel), the first
Jewish settlement in Israel (got picture) and Rome (pictures from Via
Appia). Arrived in Norway in December. (E)

1924: Bernhard goes to Norway, unknown if this was due to private
matters or because of the mission. We have pictures of him in
Tromsdalen dated 1924. During his stay in Norway, he is followed by a
young man, allegedly a ?Jewish youth?, who is shown is several
pictures (photo). He also visits USA this year, passing through Ellis
Island stating his home place as North Minneapolis. (EI) All his five
siblings in USA lived in Minneapolis at the time of their deaths (F)

1925: Departure for a new stay in Congo. He visits Brussels on his
way there. He arrives in Congo in the autumn. (NB/photo)

1927: Bernhard finishes his service in Congo. He has been a
missionary for 12 years, 5-6 of these ?in the field?. I 1926 the new
Baptist congregation in Northern Congo consisted of circa 1000 people,
and eight Norwegians worked as missionaries there. (NB) After a short
stay in Norway, he travels to USA (E)

1931: Picture of a group of people at Bruholmen, maybe his sisters,
his brother-in-laws and his mother.

1932: The mother (Inger) Henriette dies. (F)

1937: Picture of him in Miami, in December.

1939: A letter to his sister Gudrun indicates that he had sold
Bruholmen to ?the smith Andersen?, with a clause allowing him to buy
it back. He offers Gudrun the opportunity to buy the farm (letter).
Another letter written three days later states that ?there are four
years left?. (E).

1946: Got a picture of him at Bruholmshaugen {Bruholm Hill} ? with the
quay in the background.

1951: Invited to Brussels on the occasion of King Baudouin?s crowning,
as a pioneer member of the Belgian Congo veterans. (N)

1953: His sister Ågot, married Myrholt, acquires Bruholmen. Her
family does not live on the farm. (Ø). Back home, he is interviewed
by Adresseavisen {a Trondheim newspaper}on September 1st (E)

1955: Home in Norway for the last time. (N)

1959: Bernhard dies September 6th, 76 years old, due to complications
after a fracture from falling down the stairs. (N)

1970: The government claims the Bruholmen farm and converts it to a
public ground. (Ø)

Clarification of Answer by blazius-ga on 05 Nov 2003 09:44 PST
I forgot to include the list of information sources:
 
25:
Iversen, Fridthjov: Fem og tyve år i Kongo {?Twenty-five years in
Congo?}. Oslo, 1946

E:
Eidberg, Peder: Bernhard Magnus Aalbu og andre norske misjonspionerer
{?Bernhard Magnus Aalbu and other Norwegian mission pioneers?}. In:
Baptist, nr 2, 1998.

EI:
Ellis Island Foundation ? immigration protocols available on the net:
www.ellisisland.org

F:
Family group record. Copy obtained from Signhild S Lund 

H:
Husby, Gunnar. Det norske baptistsamfunns misjon i Zaïre gjennom 75
År {"the Norwegian Baptist community?s mission in Zaïre through 75
years"}. Husbysjøen, 1995

I:
Information sign at Bruholmen. Ørland kommune, not dated. 

N:
Obituary. ?Death takes Prophet?s Pioneer, Missionary?. Unknown source
(local paper ND?) 10.9.1959

NB:
Iversen, Frithjov. Norges baptister 100 år {?Norway Baptists 100
years?}. Oslo, 1960
 
Ø:
Rian, Inge. Ørlandsboka. (volume 1 page 296 and volume 2 page 130)

Clarification of Answer by blazius-ga on 06 Nov 2003 01:03 PST
Thanks for your tip! After submitting my answer, I have noticed a few
minor inaccuracies in my translation:

- I have translated "menighet" as "congregation" throughout the
document. "Menighet" in Norwegian can mean both "church" (religious
community) and "congregation" (church members). I believe that
"church" would be a better translation.

- The quote in the end of the 1939 paragraph shoud read "there are four
years left of the lease period".

- In the last paragraph, I translated "frluftsområde" as "public
ground". A friend of me who is a land surveyor tells me that
"recreational countryside" would be a better translation.

Please accept my apologies if this has mislead you in any way.

You might know of it already, but Yrjar Historical Society in Ørland
(http://www.museumsnett.no/yrjarheimbygdslag/) has a web page on
Bruholmen at http://www.museumsnett.no/yrjarheimbygdslag/bebyggelse/68_viklem/gb_002_bruholmen.htm
nautico-ga rated this answer:5 out of 5 stars and gave an additional tip of: $10.00
Many thanks. A wonderful job and much appreciated. And thank you,
Pink, for steering this researcher to me.

Comments  
Subject: Re: Nowegian-to-English translation
From: hlabadie-ga on 04 Nov 2003 14:45 PST
 
If you were to ask very politely in soc.culture.nordic, there might be
a kind person who would be willing to help you.

hlabadie-ga
Subject: Re: Nowegian-to-English translation
From: nautico-ga on 04 Nov 2003 15:08 PST
 
Thanks for the tip! I have posted my question in that news group.
Subject: Re: Nowegian-to-English translation
From: pinkfreud-ga on 04 Nov 2003 15:18 PST
 
Nautico,

I have sent a private message to a Google Answers Researcher who is a
Norwegian native. Hope he receives the message and notices your
question. Of course, he may not be speaking to me any more, after what
I said about lutefisk in an answer awhile back. ;-)

Best,
Pink
Subject: Re: Nowegian-to-English translation
From: pinkfreud-ga on 05 Nov 2003 10:15 PST
 
Nautico, 

I'm very glad to have been able to help. One thing that differentiates
Google Answers from other similar services is that the Researchers of
GA function as a team, not a group of isolated individuals competing
with one another.

Best,
Pink
Subject: Re: Nowegian-to-English translation
From: nautico-ga on 06 Nov 2003 05:30 PST
 
Thanks for the translation corrections and the info concerning those
two web sites. You have been very helpful.

Important Disclaimer: Answers and comments provided on Google Answers are general information, and are not intended to substitute for informed professional medical, psychiatric, psychological, tax, legal, investment, accounting, or other professional advice. Google does not endorse, and expressly disclaims liability for any product, manufacturer, distributor, service or service provider mentioned or any opinion expressed in answers or comments. Please read carefully the Google Answers Terms of Service.

If you feel that you have found inappropriate content, please let us know by emailing us at answers-support@google.com with the question ID listed above. Thank you.
Search Google Answers for
Google Answers  


Google Home - Answers FAQ - Terms of Service - Privacy Policy